Arbetet med våra fiskevatten!

Vi vill att du som är intresserad ska få information om vårt arbete med de fiskevatten vi har att förvalta. Tillsammans med Länsstyrelsen i Jämtlands län och Bräcke Kommun, så håller vi på att förbättra de vattenvägar vi har inom området. I ett större projekt, som omfattar Ljungans vattensystem med tillhörande vattenvägar, finns det planer