Information om den röda sträckan.

På vår karta över Stavreströmmen så har vi placerat ut en markering att det ska finnas ett vindskydd på den Röda sträckan. Det var tänkt att det skulle vara på plats nu, men olika omständigheter har gjort att det ännu inte är på plats. Vi ber om överseende och hoppas att detta inte ställt till