Tack för årets fiske!

Hej fiskeintresserad🙂🐬. Fisket är nu stängt i både Stavreströmmen och vår del av Gimån. Övre Gimåns FVO vill tacka för den gångna säsongen. Det verkar ha varit ett bra fiske trots en vattennivå som, nästan hela tiden, legat på en så låg nivå att en stängning varit överhängande. Våra tillsynsmän har rapporterat att det varit