Förslag till fiskepremiär inför årsstämman

Hej. Styrelsen inom Övre Gimåns FVO, har vid senaste styrelsemötet diskuterat datum för premiären inom vår del av Gimån, inklusive Stavreströmmen. Vi kommer att föreslå årsstämman att premiären skall vara den 20 maj 2018 med start kl 06.00. Vi vill informera om detta nu så att du som vill och har möjlighet, även kan besöka