Ny bild från Övre Gimåns FVO!

Stavreströmmen i slutet av december 2017. Det är bra med både snö- och vattentillgång. Postat från Övre Gimåns FVO | http://ift.tt/2DkSdWG

Nytt Inlägg från Övre Gimåns FVO!

Hej. Styrelsen inom Övre Gimåns FVO, har vid senaste styrelsemötet diskuterat datum för premiären inom vår del av Gimån, inklusive Stavreströmmen. Vi kommer att föreslå årsstämman att premiären skall vara den 20 maj 2018 med start kl 06.00. Vi vill informera om detta nu så att du som vill och har möjlighet, även kan besöka

Nytt Inlägg från Övre Gimåns FVO!

Det kommer frågor om hur man bokar fiskekort i Gimån. För att undvika några missförstånd så vill vi informera om att fisket och bokningen är stängd för fiske i Gimån. Bokningen för detta fiske öppnas i mitten av mars 2018. Fiske i våra andra vatten pågår som vanligt hela året. Till detta fiske så köper

Nytt Inlägg från Övre Gimåns FVO!

Hej fiskeintresserad🙂🐬. Fisket är nu stängt i både Stavreströmmen och vår del av Gimån. Övre Gimåns FVO vill tacka för den gångna säsongen. Det verkar ha varit ett bra fiske trots en vattennivå som, nästan hela tiden, legat på en så låg nivå att en stängning varit överhängande. Våra tillsynsmän har rapporterat att det varit