Tack för årets sommar i Stavreströmmen

Hej Flugfiskare🎣. Idag avslutas fisket i Stavreströmmen. Det har ju varit både väldigt mycket vatten, väldigt varmt vatten och väldigt lite vatten under säsongen. Vi tvingades också hålla fisket stängt under några veckor, pga det varma vattnet. Några av er drabbades av stängningen vilket vi beklagar. Vi öppnade fisket efter några veckor eftersom det väntades

Vem har fisketillsyn?

I denna lista kan du enkelt se vem som har tillsynen den dag/vecka som du besöker os

Regler för att förhindra spridning av Kräftpest.

Fiskegäst, för att minska spridningen av kräftpestsmittan som utbröt i Ljungan 2017, så har styrelsen beslutat att införa regler för att så långt det är möjligt förhindra att smittan sprids.

Förändring av den Röda Sträckan

Utvecklingsgruppen och styrelsen för Övre Gimåns FVO har beslutat att utöka den röda sträckan på den nedre delen, för att göra den mer användbar.

Föreningen har haft Årsstämma

Nu har vi avverkat årsstämman. Både fiskerättsägare, representanter från Länsstyrelsen i Jämtlands län och några fisketillsynspersoner fanns närvarande.

Förbud mot vadarskor med Filtsula!

För att inte dessa vatten ska förstöras av kräftpest har fiskevårdsföreningen den 18 februari 2018, beslutat att införa ett förbud mot användning av vadarskodon som har filtsula. Anledningen till beslutet är att vi får information att filtsulor på vadarskodon kan ha smittorester kvar om man använt dessa vid besök i vatten där det kan tänkas

Information inför Kortsläpp

Hej. Bokningssystemet öppnar vi den 15 mars kl 18.00. Då kan du boka dina fiskekort för våra olika delar av Gimån. Fisket i vår del av Gimån startar söndagen den 20 maj kl 06.00. Skaltjärn, som är vårt utplanteringsvatten, öppnade för vinterfisket den 17 december 2017. Efter premiären kostar fiskekortet 100 kr och då får du

Förslag till fiskepremiär inför årsstämman

Hej. Styrelsen inom Övre Gimåns FVO, har vid senaste styrelsemötet diskuterat datum för premiären inom vår del av Gimån, inklusive Stavreströmmen. Vi kommer att föreslå årsstämman att premiären skall vara den 20 maj 2018 med start kl 06.00. Vi vill informera om detta nu så att du som vill och har möjlighet, även kan besöka