Uppdaterad information 20190715

Hej fiskegäst. Idag den 15 juli öppnar vi fisket. Planen var att Länsstyrelsen skulle påbörja visst biotoparbete på den gula sträckan, men dom kommer inte igång förrän i morgon tisdag den 16 juli. De kommer att rigga viss utrustning idag nedströms kanalen men det kommer inte att påverka fisket nämnvärt. Så det är fullt möjligt att boka fiske idag om du vill

Nytt för året är att du måste ha minst klass 5 på ditt flugspö för att få fiska i våra flugfiskevatten.

Från och med Tisdag den 16 juli kl 06.00 till och med fredag 19 juli kl 24.00, (vecka 29), kommer den Gula sträckan att vara stängd för fiske. Detta på grund av att Länsstyrelsen kommer att utföra biotopåtgärder mellan nedre delen av kanalen och till vindskyddet vid den sk ”Kabeln”. Från och med den 20 juli är det öppet igen för fiske. Den Gröna sträckan kommer inte att påverkas av detta. Vi ber om överseende för detta. Fiskehälsningar, styrelsen för Övre Gimåns FVO

Styrelsen för Övre Gimåns FVO har, den 13 januari 2019, beslutat att vi INTE kommer att återbetala några pengar för lösta fiskekort om vi måste stänga fisket pga vattenståndet eller pga vattentemperaturen. Vi hävdar alltså Force Majoure i dessa fall.

Vi kommer att informera om den definitiva nivån och vattentemperaturen för stängning av fisket när vi beslutat om det. En annan förändring är att gränsen mellan den Gula sträckan och den Gröna sträckan flyttats uppströms, och gränsen är nu i höjd med det vindskydd som finns strax ovanför den rivna Långränndammen. Det innebär att området där Långränndammen legat, ingår i den Gröna sträckan. Tänk på detta när du bokar ditt fiske.

Kom också ihåg att vi förbjudit vadarskor med filtsula, på grund av risken att de kan sprida den kräftpestsmitta som finns i vissa närliggande vatten.

Vill du fiska i  några av våra andra vatten så köper du fiskekort via våra försäljningsställen för Fiskekort.

Fiskehälsningar, styrelsen för Övre Gimåns FVO

Bokningen går till så att du klickar på det fiskekort du vill boka, tex Gul Sträcka. Därefter klickar du in antalet personer och sedan går du till kalendern och klickar på ditt startdatum. Om du bokar flera dagar i sträck, tex 1-3 juli, så klicka på startdatum (1 juli) och sedan på slutdatum (3 juli), men inte på mellanliggande dagar. När du bokat, och ska betala, så görs det via en betalningslösning som heter ”Stripe”, du använder sedan dina kreditkortsuppgifter för att betala. Du behöver betala din bokning för att den ska gälla.

Om du går in på denna länk så kan du läsa mer om Stripe, https://stripe.com/se

Translate »