Eldningsförbud infört 2018-07-02

Trots tidigare meddelande så måste tyvärr vi införa eldningsförbud inom hela vårt fiskevårdsområde. Risken för bränder som sprider sig i naturen är MYCKET STOR!!
 
Eldningsförbudet gäller från och med nu, den 2 juli 2018 och tillsvidare, och till dess att vi meddelar annat, detta trots att Länsstyrelsen i Jämtlands län tagit bort det.
Vi vädjar därför till dig som vistas inom vårt fiskevårdsområde att respektera detta. Engångsgrillar kan användas med stor försiktighet och se isåfall till att dessa inte är heta när du/ni lämnar dem.
Bifogad planch kommer att sättas upp längs med ån:
 
Med hälsning,
Styrelsen för ”Övre Gimåns Fiskevårdsområde”.

About the Author: