Fiskekort inom stavreströmmen

Gult kort, sträcka 1

Endast flugfiske, 8 platser/dygn.
Fönsteruttag: Här gäller sk ”Fönsteruttag, innebär att öring mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp, resten ska återutsättas och fångstrapporteras. Harr skall ha ett mått på minst 35 cm för att få tas upp. Endast en enkelkrok som är hullinglös och en fluga på tafsen får användas. Läs mer om detta under Priser & Regler
Tillgängliga platser för detta fiskekort:

Grönt kort, sträcka 2 inkluderar from 2017 även den Oranga sträckan

  • Fiskeområde 2, Grönmarkerat , omfattar Flaket och Bodsjöpoolen . 8 platser/dygn. Endast fiske med flugspö och fluga tillåtet. Endast en enkelkrok som är hullinglös och en fluga på tafsen får användas. Läs mer om detta under Priser & Regler
  • Fönsteruttag: Här gäller sk ”Fönsteruttag, innebär att öring mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp, resten ska återutsättas och fångstrapporteras. Harr skall ha ett mått på minst 35 cm för att få tas upp.

Tillgängliga platser för detta fiskekort:

Rött kort, sträcka 3

Fiskeområde 3, Rödmarkerat , omfattar Gamla fåran. Rött fiskekort  2+1 platser/dygn inom område 3. Endast Flugfiske. Det tredje fiskekortet gäller för boende i tre byar. I den lugna delen av sträckan, är det godkänt med flytringfiske. Gränsen för detta flytringsfiske går från det fredade området mot den gula sträckan och ner till en gräns som sträcker sig från övre spetsen på den ö som ligger utanför röda sträckans strömvatten och sedan rakt in mot land. Men se upp för att det finns flera fredade områden som gränsar till sträckan. Dessa finns utmärkta på kartan med lila streckat område. Endast en enkelkrok som är hullinglös och en fluga på tafsen, eller ett drag på linan, får användas. Läs mer om detta under Priser & Regler

Tillgängliga platser för detta fiskekort:

Fiskekort, övriga fiskevatten

  • Dygnskort övriga strömmar

    Dygnskortet gäller för de som endast vill fiska i våra strömmande vatten, utom Stavreströmmen.
    Fönsteruttag: Här gäller sk ”Fönsteruttag, innebär att öring mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp, resten ska återutsättas och fångstrapporteras. Harr skall ha ett mått på minst 35 cm för att få tas upp.

    Tillgängliga platser för detta fiskekort:

Bodsjöströmmen

Bodsjöströmmen är den översta av tre strömmar som ligger mellan Bodsjön och Grötingssjön. Här finns det fina höljor med både grov Öring och Harr. Fönsteruttag: Här gäller sk ”Fönsteruttag, innebär att öring mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp, resten ska återutsättas och fångstrapporteras. Harr skall ha ett mått på minst 35 cm för att få tas upp.
Du kan köpa fiskekort till denna ström hos följande, Gun Jonsson i Grötingen, tel 070-3066008, Kjellbergs Motor i Bräcke, tel 0693-71500, Bräcke Sport o Fritid, tel 0693-10117, eller på Gimårasten.

Mellanströmmen

Mellanströmmen är den mittersta av tre strömmar som ligger mellan Nedre Bodsjön och Grötingssjön. Mellanströmmen är en lite lugnare ström, jämfört med Bodsjöströmmen, och här kan du få grov Öring och Harr.
Fönsteruttag: Här gäller sk ”Fönsteruttag, innebär att öring mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp, resten ska återutsättas och fångstrapporteras. Harr skall ha ett mått på minst 35 cm för att få tas upp.
Här gäller hullinglöst och minsta tafsstorlek du får använda är 0,15 och en fluga på tafsen eller ett drag på linan, med en enkelkrok. Du kan köpa fiskekort till denna ström, via vårt bokningssystem, eller hos följande, Gun Jonsson i Grötingen, tel 070-3066008, Kjellbergs Motor i Bräcke, tel 0693-71500, Bräcke Sport o Fritid, tel 0693-10117, eller på Gimårasten.

Kraftverksströmmen

Kraftverksströmmen är den nedersta av tre strömmar på sträckan i Gimån som finns mellan Bodsjön och Grötingssjön. Här finns fin Öring och Harr. Bra fiske efter Harr även i september.
Fönsteruttag: Här gäller sk ”Fönsteruttag, innebär att öring mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp, resten ska återutsättas och fångstrapporteras. Harr skall ha ett mått på minst 35 cm för att få tas upp.
Här gäller hullinglöst och minsta tafsstorlek du får använda är 0,15 och en fluga på tafsen eller ett drag på linan, med en enkelkrok. Du kan köpa fiskekort till denna ström via vårt bokningssystem eller hos följande, Gun Jonsson i Grötingen, tel 070-3066008, Kjellbergs Motor i Bräcke, tel 0693-71500, Bräcke Sport o Fritid, tel 0693-10117, eller på Gimårasten.

Grötingsströmmen

Grötingsströmmen är utloppet från Grötingssjön och är ett utmärkt Harrfiskevatten, inte minst under september månad.
Fönsteruttag: Här gäller sk ”Fönsteruttag, innebär att öring mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp, resten ska återutsättas och fångstrapporteras. Harr skall ha ett mått på minst 35 cm för att få tas upp.
Här gäller hullinglöst och minsta tafsstorlek du får använda är 0,15 och en fluga på tafsen eller ett drag på linan, med en enkelkrok. Ungdomar fiskar gratis till och med 18 år fyllda.  Du kan köpa fiskekort till denna ström via vårt bokningssystem  eller hos följande, Gun Jonsson i Grötingen, tel 070-3066008, Kjellbergs Motor i Bräcke, tel 0693-71500, Bräcke Sport o Fritid, tel 0693-10117, eller på Gimårasten.

Trolling, Revsundssjön

 Genväg till kartan över hela fiskevårdsområdet

Revsundssjöns fiske förvaltas av tre fiskevårdsområden. Utöver vårt så finns Revsundssjöns södra FVO och Grimnäs/Landsom FVO. Vi samarbetar om gemensamma regler för fisket i sjön.
Högst åtta spön får användas/båt. Allt över två spön räknas som trolling. Här finns både veckokort och familjekort. Kontakta någon av våra försäljningsställen för fiskekort. Du kan köpa fiskekort till Revsundssjön hos följande, Kjellbergs Motor i Bräcke, tel 0693-71500, Bräcke Sport o Fritid, tel 0693-10117 samt hos OK/Q8 i Gällö.

Tillgängliga platser för detta fiskekort:

Dygnskort, Skaltjärn

Kortet kostar 200:- för två ädelfiskar. För barn som fiskar med målsman så är det gratis upp till och med 11 år. Kortautomat finns efter Binnåvägen. Det är skyltat från E14, vid Mälgåsen. Här finns inplanterat både Regnbåge och Röding. Vi planterar in nytt två gånger per år.

Tillgängliga platser för detta fiskekort:

Dygnskort, Nedre Bodsjön och sjön Grötingen

Kortet kostar 200:-/dygn. Barn och ungdomar tom 18 år, fiskar gratis. Här finns Öring, Harr, Sik, Gädda, Abborre.
Du kan köpa fiskekort till detta vatten via vårt bokningssystem eller hos följande, Gun Jonsson i Grötingen, tel 070-3066008, Kjellbergs Motor i Bräcke, tel 0693-71500, Bräcke Sport o Fritid, tel 0693-10117, eller på Gimårasten.

Tillgängliga platser för detta fiskekort: