Fiskevård, Fångstrapportering.

Styrelsen har, tillsammans med Länsstyrelserna i både Jämtlands- och Västernorrlands län, sammanställt information om de åtgärder som anses lämpliga för att minska riskerna för smittspridning av kräftpest. Längst ner i denna text hittar du två olika dokument som visar på det vi vill att du som fiskare ska beakta när du kommer till oss och fiskar. Våra fisketillsynspersoner kommer att i möjligaste mån vara behjälplig med detta. Styrelsen vädjar till dig att så långt det är möjligt, följa dessa regler, Kräftpest information i andra strömmar,

Kräftpest information

Här finns en pdf om fisketillsynen inom Övre Gimåns FVO för säsongen 2018, Tillsyn Övre Gimåns FVO 2018

 

FÅNGSTRAPPORTERING!
Fångstrapporterna är en stor hjälp för oss att på ett bättre sätt förvalta fisket. Att samla in information kring hur bestånden ser ut i både Stavreströmmen men också i våra andra vatten, är en viktig fråga för oss i FVO. En god kunskap om sportfiskets fångster är en av grunderna till en bra utveckling. Denna kunskap är viktig för att kunna bedriva en bra fiskevård, anpassad efter våra förutsättningar i Stavreströmmen och i våra övriga vatten. Det är utifrån denna kunskap vi sätter våra regler och bestämmelser för hur fisket får bedrivas.

Translate »