Fiskevård, Fångstrapportering

Styrelsen har, tillsammans med Länsstyrelserna i både Jämtlands- och Västernorrlands län, sammanställt information om de åtgärder som anses lämpliga för att minska riskerna för smittspridning av kräftpest. Längst ner i denna text hittar du två olika dokument som visar på det vi vill att du som fiskare ska beakta när du kommer till oss och fiskar. Våra fisketillsynspersoner kommer att i möjligaste mån vara behjälplig med detta. Styrelsen vädjar till dig att så långt det är möjligt, följa dessa regler, Kräftpest information i andra strömmar,

Kräftpest information

 

FÅNGSTRAPPORTERING!
Fångstrapporterna är en stor hjälp för oss att på ett bättre sätt förvalta fisket. Att samla in information kring hur bestånden ser ut i både Stavreströmmen men också i våra andra vatten, är en viktig fråga för oss i FVO. En god kunskap om sportfiskets fångster är en av grunderna till en bra utveckling. Denna kunskap är viktig för att kunna bedriva en bra fiskevård, anpassad efter våra förutsättningar i Stavreströmmen och i våra övriga vatten. Det är utifrån denna kunskap vi sätter våra regler och bestämmelser för hur fisket får bedrivas.