Stavreströmmen

 • Sjönacken

  Säsongsperiod: 0531 – 0831

  Flugfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen med en enkelkrok och hullinglöst gäller. Tafsstorlek lägst 0.18. Här startar Stavreströmmen, med en underbar del. Ja kanske den del som är allra bäst. Här är det vadningsförbud mellan 22.00 – 06.00, för att fisken ska kunna vandra upp i sjön för vila. Anslag om vadningstider finns uppsatta vid sjönacken. Kom ihåg att det inte är tillåtet att fiska mellan stenarmarna som är lekområden och som är belägna strax nedströms sjönacken, ovanför järnvägsbron.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Gult kort, sträcka 1 och har 8 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Bropoolen

  Säsongsperiod: 0529 – 0831

  Endast Flugfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen med en enkelkrok och hullinglöst gäller. Tafsstorlek lägst 0.18.Bra fiske även om det är lite svårvadat, pga bla djupt vatten.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Gult kort, sträcka 1 och har 8 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Kanalen

  Säsongsperiod: 0531 – 0831

  Flugfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen med en enkelkrok och hullinglöst gäller. Tafsstorlek lägst 0.18.Bra fiske speciellt i övre och nedre delen. Mellanpartiet är känsligt för låg vattenföring.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Gult kort, sträcka 1 och har 8 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Dammen

  Säsongsperiod: 0531 – 0831

  Flugfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen med en enkelkrok och hullinglöst gäller. Tafsstorlek lägst 0.18. Intressant område för nymf och torrflugefiske.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Gult kort, sträcka 1 och har 8 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Flaket

  Säsongsperiod: 0531 – 0831

  Flugfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen med en enkelkrok och hullinglöst gäller. Tafsstorlek lägst 0.18. En sträcka som varierar i strömsättningen. Många intressanta platser med möjligheter till ett varierat fiske.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Grönt kort, sträcka 2 och har 8 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Gamla Fåran, Röda sträckan

  Säsongsperiod: 0531 – 0831

  Gamla fåran, eller Röda sträckan, är en sträcka av Stavreströmmen som lämpar sig bra för flugfiske efter gädda, i den lugna delen och öring inte minst i den nya delen av denna sträcka. Den nya delen på sträckan är ett område som varit fredat under ett antal år men vi nu öppnat för fiske. Kolla på kartan så ser du denna del. Endast en fluga på tafsen med en enkelkrok och hullinglöst gäller. Tafsstorlek lägst 0.18.  Men se upp för våra fredade områden.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Rött kort, sträcka 3 och har 8 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Bodsjöpoolen

  Säsongsperiod: 0601 – 0831

  Flug- och spinnfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen eller ett drag på linan med en enkelkrok och hullinglöst gäller. Tafsstorlek lägst 0.18. Intressant område med både ett parti lugnflytande vatten och fina strömmar.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Orange kort, sträcka 4 och har 8 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Bodsjöströmmen

  Säsongsperiod: 0601 – 0831

  Flug och spinnfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen eller ett drag på linan med en enkelkrok och hullinglöst gäller.Tafsstorlek lägst 0.18. Harr får dock fiskas till 30/9 och då endast med torrfluga.150 kr/dygn; 500 kr/vecka 1000 (kalenderår) kr/år ( 500 kr för ortsbor och fritidshusägare, och då ingår även alla sjöar som finns inom området. Kortet säljs endast hos styrelsen). Nedre delen av strömmen förbinder Bodsjön med sjön Grötingen. Ankomst via mindre väg som utgår från väg 323. Liksom Kraftverksströmmen är detta ett trevligt flugfiskevatten med gott om flugfiskerelaterade insekter som borgar för ett varierat flugfiske där harr och öring utgör bytet.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Dygnskort för övriga strömmar och har 100 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Kraftverksströmmen

  Säsongsperiod: 0601 – 0831

  Flug och spinnfiske gäller här.Endast en fluga på tafsen eller ett drag på linan med en enkelkrok och hullinglöst gäller. Tafsstorlek lägst 0.18. Harr får fiskas till 30/9 och då endast med torrfluga.150 kr/dygn; 500 kr/vecka 1000 (kalenderår) kr/år ( 500 kr för ortsbor och fritidshusägare, och då ingår även alla sjöar som finns inom området. Kortet säljs endast hos styrelsen). Kraftverksströmmen är den övre delen av strömmen som förbinder Bodsjön med Grötingen. Strömmen nås via en mindre väg från väg 323 och är relativt lättåtkomlig. Ett omväxlande och trevligt strömparti där framförallt flugfiskaren finner sig väl tillrätta. Bäcksländor, dagsländor och nattsländor dominerar insektslivet under olika perioder. Harr och öring utgör bytet.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Dygnskort för övriga strömmar och har 100 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Mellanströmmen

  Säsongsperiod: 0601 – 0831

  Flug och spinnfiske gäller här.Endast en fluga på tafsen eller ett drag på linan med en enkelkrok och hullinglöst gäller. Tafsstorlek lägst 0.18.Harr får fiskas till 30/9 och då endast med torrfluga.150 kr/dygn; 500 kr/vecka 1000 (kalenderår) kr/år ( 500 kr för ortsbor och fritidshusägare, och då ingår även alla sjöar som finns inom området. Kortet säljs endast hos styrelsen).

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Dygnskort för övriga strömmar och har 100 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Grötingeströmmen

  Säsongsperiod: 0601 – 0831

  Flug och spinnfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen eller ett drag på linan med en enkelkrok och hullinglöst gäller. Tafsstorlek lägst 0.18. Harr får fiskas till 30/9.150 kr/dygn; 500 kr/vecka 1000 (kalenderår) kr/år ( 500 kr för ortsbor och fritidshusägare, och då ingår även alla sjöar som finns inom områdret. Kortet säljs endast hos styrelsen). Grötingeströmmen är den avslutande strömmen i Gimån inom Övre Gimåns Fvo. Väg 323 till Kälarne korsar strömmen och gör den därmed väldigt lätt att komma åt.Det är det övre partiet av strömmen som ligger inom Fvo. Också Grötingeströmmen är en fin flugfiskeström där harren dominerar men där chansen att kroka på en fin öring definitivt finns. Precis som för övriga strömmar är insektslivet rikt och ger därmed underlag för ett varierat flugfiske.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Dygnskort för övriga strömmar och har 100 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Skaltjärn

  Säsongsperiod: 0101 – 1231

  Här finns inplanterat både Regnbåge och Röding. Fiskekort köpes och betalas i fiskekortsautomaten som finns vid Skaltjärn. Kortet kostar 100 kronor och då får man ta upp tre fiskar (ädelfisk). Obligatorisk fångstrapport gäller. Fisket kan stängas viss tid för åtgärder. Detta anslås vid kortautomaten efter Binnåvägen.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Dygnskort, Skaltjärn och har 100 st dagliga platser.

  Läs mer

 • Revsundssjön

  Säsongsperiod: 0101 – 1231

   Här finns det fiske för alla intressen, både med spö, trolling och nät. Fyra fiskevårdsområden förvaltar fisket i sjön och vi har gemensamma priser och regler för sjön. Möjligheter till utsättning av båt finns på några ställen. Lyssna med de som säljer fiskekort.

  Information

  Denna plats hör till fiskekortet Trollingkort, Revsundssjön och har 100 st dagliga platser.

  Läs mer

Translate »