Förändring av den Röda Sträckan

Utvecklingsgruppen och styrelsen för Övre Gimåns FVO har beslutat att utöka den röda sträckan på den nedre delen, för att göra den mer användbar. Vi tror att fisket i den nedre delen skulle bli ännu bättre med denna utökning. Den gröna sträckan påverkas i mycket liten grad av denna förändring. Den nya sträckningen kan ses på bifogad karta. Vi kommer att sätta upp gränsskyltar för att inte det ska bli några tveksamheter om gränserna, samt att kartan anslås på vår anslagstavla vid Gimårasten.

About the Author: