Föreningen har haft Årsstämma

Nu har vi avverkat årsstämman. Både fiskerättsägare, representanter från Länsstyrelsen i Jämtlands län och några fisketillsynspersoner fanns närvarande.

De förändringar som årsstämman har beslutat om är att, den Röda sträckan skall ha samma pris som övriga i Stavreströmmen, alltså 350 kr/dygn och det blir fortsatt fiske enbart varannan vecka och det är jämna veckor som gäller för fisket där. Övrigt intressant att förmedla är att vi kommer att bilda en arbetsgrupp som ska få i uppdrag att arbeta med frågor om hur fiskevårdsområdet kan utvecklas, både för fisken och för fiskaren. Styrelsen kommer att tillsätta lämpliga personer till gruppen som ska ledas av en styrelseledamot.

Vi kommer som tidigare, att publicera vår Fiske- och Utvecklingsplan här på hemsidan då den är färdigställd.

About the Author: