Information inför premiären

Inför premiären den 28 maj så vill Fiskevårdsområdet informera om den aktuella vattennivån i Gimån och Stavreströmmen. Det är fortfarande ca 30 cm under den vattennivå som det normalt brukar vara så här i början av maj. Just nu så ökar det hela tiden, men det är inte den vårflod som vi normalt kan se. Vad det får för följder för fisket, vet vi ännu inte, men det är troligen inga problem i Juni. Vi fortsätter att följa detta och kommer att avrapportera det både här och på vår Hemsida samt i den Facebookgrupp vi har.
Fiskehälsningar från styrelsen för Övre Gimåns FVO.

About the Author: