Nyheter från Årsstämman

Hej fiskevän.
Här kommer några nyheter som beslutades på årsstämman för Övre Gimåns FVO.
Grön och Orange sträcka är nu enbart Grön sträcka, eftersom vi tagit bort den Orange sträckan.
Röd sträcka har utökats med en ny del, som ligger längst ner och gränsar mot den Gröna sträckan. Den röda sträckan kommer att ha enbart Catch & Release, vilket innebär att du inte får ta upp någon fisk där. Vi begränsar även antalet fiskare/dygn till tre samt att det är enbart fiske jämna veckor på den sträckan, för att vi inte vill belasta sträckan för mycket och vi vill se vilket bestånd som finns där. Den röda sträckan kommer att kosta 500:-/kort för besökare och 150:-/kort för ortsbefolkningen. Den nya kartan som visar på förändringarna kommer att läggas in på hemsidan snart.

About the Author: