Tack för årets fiske!

Hej fiskeintresserad🙂🐬.
Fisket är nu stängt i både Stavreströmmen och vår del av Gimån.
Övre Gimåns FVO vill tacka för den gångna säsongen. Det verkar ha varit ett bra fiske trots en vattennivå som, nästan hela tiden, legat på en så låg nivå att en stängning varit överhängande. Våra tillsynsmän har rapporterat att det varit ett bra fiske, även om den Gröna sträckan har haft ett något sämre fiske än ett normalår. Men den Gula sträckan verkar ha klarat av detta med bravur, i alla fall för ganska många av er som fiskat där. Fångsterna har varit relativt många, med både stor öring och rejäl harr, som resultat.
Vår satsning på en utökad Röd sträcka blev inte som vi tänkt oss pga vattennivån. Den är känslig mot lågt vatten vilket också resulterade i att vi beslutade stänga den i juli. Vi ska utvärdera den sträckan och se vad vi vidtar där.
Fisket i våra övriga strömmar har tidvis varit riktigt bra.
Vårt bokningssystem stoppade nästan för trycket när vi släppte korten, även om alla inte fick det de ville ha, men det är verkligheten när fisket är kvoterat. Att det sedan har fallerat på nåt sätt vissa dagar, vilket lett till överbokningar, innebär att systemet måste förbättras.

Tack ännu en gång🙂.
Vi ses och hörs🙂🐬. Fiskehälsningar, Ernst Åslund, ordförande

 

About the Author: