Project Description

Flugfiske i Jämtland!

Insekter vid Gimån

Flugfiske kan i stort sett bedrivas i alla typer av vatten, det gäller bara att rätt anpassa utrustning och metod. Att själva flugkastet skulle vara svårt att lära sig, är en myt. Med en hyfsad instruktör vid din sida tar det mindre än två timmar för dig att brukbart klara ett överhandskast.

I stort skiljer vi på flugfiske i stilla vatten (sjöar, tjärnar och dammar) och fiske i strömmande vatten som åar, bäckar etc. I det stilla vattnet rör sig fisken aktivt över stora områden under matsök, medan den i strömmande vatten, som regel, håller sig inom ett begränsat område och låter födan komma till sig.  Flugfisket i Jämtland och inte minst Gimåns övre del erbjuder ett unikt fiske, om du kan utnyttja vattnet på rätt sätt.

När

Så länge det finns tillgång till öppet vatten kan fiske med fluga bedrivas. Gäddan t.ex. kan med fördel sökas från islossning till isläggning. Att fiska rödingmed fluga är ofta en aktivitet som är knuten till försommaren när ytvattnet fortfarande är svalt och ?rödingvänligt?. Höjdpunkter för flugfiskaren uppträder ofta ihop med större insektsaktiviteter som när Rocken (Sjö- och Åsandslända) kläcker eller när nattsländorna är igång.Senhöstens frostnupna dagar kan vara excellenta för harrfiske med torrfluga i sjöar och i strömmarnas sel.

Hur/metoder

Fisket med torrfluga, ytliga nymf- och kläckarimitationer uppfattas av många som det mest spännande sättet att fiska med fluga. Fisket sker ofta mot vakande fisk och fiskens attack mot den utlagda flugan är fullt synbart. Kanske är dock en djupt fiskad nymf- eller larvimitation den effektivaste flugfiskemetoden sett över hela flugfiskesäsongen. Förhållandet mellan slända/nymf som fisken plockar i sig brukar vara 1/10. Påfallande ofta innehåller fiskens magsäck landinsekter som myror, diverse skalbaggar och hårmyggor. Det finns all anledning för flugfiskaren att bära med sig imitationer av dessa insekter. Vid sjöflugfiske är flytringen fiskarens bästa vän. Aktionsradien ökar väsentligt och det går att komma åt fisk som uppträder långt ut på frivatten. För nybörjaren är våtflugefisket i strömmande vatten den kanske enklaste och mest verksamma metoden. Med en eller flera flugor på tafsen ökar chansen till fiskkontakt. Fiske med streamer (fiskimitation) är ofta en verksam metod när det gäller att söka större öring i både sjö och å. Gäddflugfiskaren söker sitt byte både med ytliga och sjunkande beten ofta från båt eller flytring.Flytlinan räcker i nio fall av tio vid normalt flugfiske. Genom att anpassa tafsens längd och flugans tyngd (eller förtyngning av tafsen) går det att fiska relativt djupt. Vid fiske i kallt vatten kan det vara nödvändigt att ta fram sjunklinan för att kunna presentera flugan både djupt och långsamt.

Tips!

Att fisken vakar behöver nödvändigtvis inte betyda att fiskaren ska bjuda den en torrfluga.

Fiskens sätt att vaka (plocka i sig föda) säger en hel del om vad det är för slags föda och om den tas på, i eller strax under ytan. Det här påverkar fiskarens val av fluga och presentationsmetod. Det finns alltså all anledning att lära in de olika vakformerna så att rätt tolkning kan göras. Ett kraftigt plaskvak indikerar att fisken tar något på ytan, men det kan också vara så att den förföljt en stigande nattsländepuppa och tar den med hög fart när insekten befinner sig i vattenytan. Är vaket av den försiktiga typen är det som regel en insekt som ligger djupt förankrad i vattenytan som är fiskens mål. Döda eller döende dagsländor uppträder på det viset liksom de flesta landinsekter.När fisken plockar nymfer, larver eller nattsländepuppor en bit under ytan uppstår ofta en störning på vattenytan som kan tolkas som ett ?vak?. Men här indikerar vattenrörelsen att det handlar om matjakt en bit under ytan. Har du svårt att avgöra vad fisken för tillfället äter och hur den gör det, pröva med en sjunkande fluga längst ut på tafsen och en flytande som upphängare en bit upp på tafsen. Streamern är ett underskattat flugbete som kan vara mycket effektivt speciellt när det gäller att lura stor öring. Men även harren, speciellt den större, intresserar sig för småfisk och kan låta sig luras av en streamer. Fiska gärna en svart hårvingestreamer med silverkropp när ljuset avtar och den större öringen ger sig ut på matjakt. Ett flytande gäddbete åstadkommer du lätt med lite foam och flashmaterial. Fiska det ryckvis i ytan där det både ska synas och höras. Gäddans attacker mot den här typen av bete är minst sagt spektakulära och ordentligt pulshöjande.

Insekter

Vi har listat några insekter och tips där ni kan läsa mer.

Flugor

Vi har listat lite information angående flugor som fungerar i våra vattendrag.

Project Details

Categories: