Project Description

Isfiske

När

Isfiskesäsongen är lång och sträcker från den första nyisen på mindre skogstjärnar i skiftet oktober/november, till senare delen av april. På den blanka och tunna nyisen kan tillvaron kännas en smula osäker, men fisket är ofta på topp under den här första isperioden. Abborren kan ge bra fångster vid den här tiden och behöver inte sökas på djupet.

Även Ismete efter gädda med levande mört och angelfisket är periodvis också bra vid den här tiden. Pimpelfisket efter sik under december-januari kan vara en riktig höjdargrej med ordentliga fångster nära fiskens lekområden. Högvinterns självklara byte för isfiskeentusiasten är laken. Ett lite ”exotiskt” fiske under mörka vinternätter när kylan biter som allra värst. För abborrfiskaren betyder midvintern sök på djupa bottnar, gärna med en balanspirk modell större i linändan. Tålamod är det bästa vapnet mot högvinterns tröga abborrar.

Från vårvinterisen innebär kikmete inne på grunt vatten efter harr och sik en avslutning på isfiskesässongen.Ofta är fisket bäst mitt på dagen under början av säsongen för att under säsongsavslutningen förskjutas till morgon och kväll.

Var

Revsundssjön är känd för sina välvuxna abborrar. Här kan även en och annan öring slita tag i grejorna. Harr- och sikfiskaren hittar intressanta platser i Revsundssjön efter Stavresidan. Mälgsjön är som gjord för gäddfiske antingen man väljer att ismeta eller angelfiska.

Att söka efter röding i Revsundssjön kan vara en tålamodsprövande sysselsättning, men med lite lokalkunskap och en smula tur kan belöningen bli riklig! Både Bodsjön och Grötingen har bra bestånd av abborre, harr och sik.

Hur/metoder

Rödingpimplarens vanligaste verktyg är ett relativt stor maggotagnat blänke, kanske med en mörk upphängarfluga någon decimeter upp på linan. För det riktiga grundvattenfisket kan en Mormyshka var verksam medicin. Rödingfiske på djupt vatten kan vara lite speciellt.

För att öka fångstchansen gör enligt följande: Borra hål och mät upp djupet. Stega därefter upp djupet på isen med utgångspunkt från det borrade hålet. När avståndet är uppmätt, borra ett nytt hål.

Använd sedan två utrustningar med ordentliga lockskedar. Släpp först ned den ena till botten i det första hålet, därefter den andra i det andra hålet. Fiska genom att gå mellan de båda hålen. På det här viset fiskas ett stort djupområde av. Stora balansare kan också fungera vid det här fisket.

Angelfiske är väl kanske den mest kända metoden när det gäller gädda. Ett mer spännande fiske är att med ett kort spö, multirulle, flöte och levande mört ismeta efter gädda.

Tips

Ett bra sätt att förbereda rödingfiske (på grunda bottnar) är att mäska i några hål ett par, tre dagar innan fisket ska äga rum. Använd söndersmulad ost, ostmassa eller liknande.

Djuppimpelfiske i januari och februari kan ge abborrar av en storlek som den som fiskar grunt vid den här tiden, aldrig får se.

Säkerhet

Gå aldrig ut på isen utan säkerhetsutrustning. Isdubbar är obligatoriskt. En flytoverall inte bara värmer på kalla isfisketurer, den håller dig flytande om olyckan skulle vara framme om du hamnar i vattnet.

Gädda

Utan tvekan är gäddan en av våra populäraste sportfiskar och kan i stort sett fiskas under årets tolv månader. Det gäller bara att anpassa redskap och metoder.Myter, skrönor och rykten, mer eller mindre trovärdiga, har alltid omgett gäddan.Att gäddan under vissa perioder tappar tänderna eller har ont i dem, sk svallkött, är inte sant. Gäddans tänder växer ut efter hand som de slits eller faller bort. Längden på gäddans huggtider varierar, men varar i regel 5-6 dagar. Stora gäddor kan ”vila” 28-30 dagar mellan huggperioderna. För mindre och medelstora gäddor rör det sig kanske bara om 14 dagar. Inom folktron har gäddan sedan gammalt haft en viktig roll.Gäddhuvudet ansågs undergörande och hängdes därför upp över husdörren eller bars som en amulett om halsen. Detta som en försäkran mot bl.a. blixtnedslag. Även inom folkmedicinen har gäddan haft stor användning. Vårtor försvann om man beströk dem med ett blodigt gäddhuvud. Självaste Linné ansåg att gulsot kunde botas om man blåste en gädda i gapet och sen kastade den i sjön med uppmaningen att ta sjukdomen med sig.

När

Riktigt bra fiske efter gädda är perioden strax före och efter gäddleken.En annan högintressant tid ärhöstfisket i september/oktober. Från vinterns sista isar kan fiskaren uppleva verkliga höjdpunkter när gäddan sökt sig in på grundare vatten inför den stundande leken.

Var

Övre Gimåns Fvo bjuder på några riktigt intressanta gäddvatten. I Revsundssjön finns goda chanser att komma i kontakt med rejält stora gäddor. Mälgsjön, som är områdets kanske förnämsta gäddvatten, lämpar väl för flugfiske efter gädda.

Hur/metoder

Traditionell dragrodd eller trolling med olika vobblers eller stora skeddrag på släp fungerar ofta bra liksom det mer aktiva sökandet med spinn utanför vassruggar och över sjöarnas grundtoppar och djupbranter gärna med ett större mjukbete kopplat till linan. Att släpa en trekroksagnad betesfisk i sakta mak efter båten är stundtals en mycket effektiv gäddfiskemetod. Flugfiske efter gädda från land, båt eller flytring. Ismete med kort spö och spinn- eller haspelrulle tillsammans med agnad betesfisk är både effektivt och spännande.

Tips

Säsongen med gäddspinn kan börja någon/några veckor efter islossningen och pågå till oktober.Under sommaren är de bästa huggperioderna ofta markerade till morgon och kväll. Även rent nattfiske fungerar.Riktigt stora gäddor lever ibland pelagiskt dvs. de uppehåller sig ute på öppet vatten. Sensommar/höst ökar möjligheterna att få gädda igen och huggperioderna sprids över dagen.Använd alltid ståltafs vid fiske efter gädda.

Project Details

Categories: