Project Description

Mete

Mete med agn är kanske den mest ursprungliga av fiskemetoder. Meta kan du göra så länge det finns öppet vatten och i stort efter de flesta fiskarter. På senare år har säsongen för mete också kommit att omfatta vintern. Ismete med levande agn, efter framförallt gädda och stor abborre, är en fiskemetod på stark frammarsch. Bottenmete efter sik på grunda mjukbottnar strax efter islossningen eller likaledes bottenmete på djupare vatten efter abborre på senhösten är spännande och givande metoder med metspöet i handen.Pimpelfiske är ett enkelt fiske med enkla redskap. Främst knutet till isfiskesäsongen men en mycket bra tid på säsongenär senhösten då pimpelfiske på djupet från en drivande båt kan vara verkligt givande.

Var

Samtliga sjöar och tjärnar inom Övre Gimåns Fvo lämpar sig för både mete & pimpel. Självklart är sjöar som Revsundssjön, Bodsjön, Grötingen ochMälgsjön med mer omväxlande biotoper och ett större och artrikare fiskebestånd, mer intressanta både sommar och vinter. Abborre på pimpel från båt.

Hur

Mete med agn, antingen mask eller småfisk, kan stundtals vara mycket effektivt. Abborren är kanske det vanligaste bytet men nästan alla fiskarter kan fångas med hjälp av mete. Inte minst gäddan är ett tacksamt byte när en lagom stor mört förses med en trekrok och med hjälp av den vanliga spinn- eller haspelutrustningen får söka av vasskanter och djupbranter. Bottenmete med en eller ett par mask- eller maggotagnade upphängarkrokar är effektivtbåde vid sik- och abborrfiske.

Pimpelfiske från drivande båt är ett senhöstligt fiske som kan bedrivas både med stora vertikalpirkar eller dito balansare och ger stundtals rejäla fångster. Bottenmete och djuppimpel kan ge rejäla fångster

Tips

Sök siken över grunda mjukbottnar strax efter islossningen. Prova bottenmete och djuppimpling över en djupkant från drivande båt under senhösten. Plocka bort det traditionella draget eller vobblern från spinnutrustning. Ersätt med ett stort flöte och en trekrok. Agna med mört eller småsik. Släpp ut anrättningen efter båten och ro mycket sakta längs vasskanter eller låt betesfisken söka av ett friliggande grund.

Project Details

Categories: