Project Description

Spinnfiske

Spinnfiske (haspelfiske) är utan tvekan den vanligaste fiskemetoden för en stor del sportfiskare och kan utövas under hela den isfria säsongen i såväl strömt som stilla vatten. Vanliga byten i sjöar och tjärnar är öring, gädda och abborre. I strömmande vatten dominerar öringen som byte men även en och annan större harr tackar ibland ja till en liten spinnareeller skeddrag.

Var

Tidigt på säsongen, just när isen öppnat upp sig, går öringen grunt och utgör då ett tacksamt byte för spinnfiskaren.

Fisket kräver ingen båt och föregår över grunda sten- eller blandbottnar gärna med en djupkant inom kasthåll. Harr och öring i strömmande vatten förknippas kanske mest med flugfiske men tar gärna ett spinnfiskat bete. Gäddan söks med fördel utanför grundbottnade lekvikar under våren. Senare på året kan den större gäddan sökas ute på öppet vatten där de största exemplaren lever pelagiskt. Höstens gäddor följer gärna siken som är på väg mot strömmande vatten för att leka. Bra gäddvatten ärRevsundssjön och Mälgsjön.Sommarens öringar tillhör det öppna vattnets vidder, även om öringen går djupt när vattnet värms upp, jagar den under korta perioder ända upp mot yta. Friliggande grund är abborrens favorittillhåll under sommaren och förhöstens varmvattenperiod där den med fördel kan sökas av spinnfiskaren.

Hur

Det tidiga öringfisket är för spinnfiskaren ofta ett strandnära fiske där stor öring kan gå förvånansvärt grunt. Långsmala, silverfärgade skeddrag gärna med en orangefärgad streamer som upphängare en bit framför draget, är verksam medicin. Längre ut på säsongen, när öringen söker sig ut på frivatten, är olika vobblers och lite större skeddrag, som släpas efter båt, det rätta betet. Här kan även moderna mjukbeten fungera.

Jigfisket

Mjukbeten d.v.s. olika typer av jiggar passar också utmärkt för den som söker abborre och gädda. Större modeller för gäddan och mindre för abborren. Mycket effektivt för gäddfiskaren är också att tackla upp med en levande mört som sedan får släpa efter båten under långsam rodd.En liten spinnare är det givna betet för den som söker harr och öring i strömmande vatten. Låt gärna strömmen fiska spinnaren d.v.s. veva inte in den i ett högt tempo.

Tips

En upphängarfluga som knyts en bit framför spinnbetet eller i en halvmeterlång linbit efter betet kan ibland vara skillnaden mellan hugg eller inte.

Bild på båt: FFI, Sören Lindroth ffi@bredband.net

Project Details

Categories: