Entreprenörer.

Personer eller företag, som vill använda våra vatten till affärsverksamhet skall uppfylla följande,

  1. Skall inneha F-skattsedel eller F/A-skattsedel
  2. Skall, i god tid innan start, hos oss ansöka om att få vara entreprenör. Ansökan skall göras via mail till info@gimriver.se . Ansökan skall, förutom företagsuppgifter, innehålla kopia på godkänd F-skatt samt beskrivning av den fiskeverksamhet som avses bedrivas inom vårt område.
  3. Vara godkända av oss, vilket innebär att vi förbehåller oss rätten att, vid varje tillfälle begära kreditupplysning för aktuellt företag/person, och utifrån dessa upplysningar avgöra frågan om entreprenör ska godkännas.
  4. Av oss godkänd entreprenör skall, utöver kostnaden för varje försålt fiskekort, betala en entreprenöravgift till föreningen, som uppgår till 500 Sek/år? Avgiften skall betalas in till föreningens bankgiro senast 10 dagar efter att du godkänts som entreprenör.
  5. Entreprenören skall vid årets slut, till vår kassör, redovisa antal sålda fiskekort och inbetala kostnaden för dessa till oss.

Priser & regler!

Kom ihåg att vi infört förbud mot användning av vadarskor med filtsula i våra vatten, på grund av risken att de kan sprida kräftpestsmittan som finns i närliggande vatten. Överträdelse innebär avstängning och avgift för brott mot våra regler, fn 2000 Sek.

Länk till, Länsstyrelsens regler om fiskeutrustning

Länsstyrelsen har satt upp regler över vad som gäller för dig som fiskar i olika vatten. Reglerna gäller för redskap, båtar, mm som används i olika vatten. Vi vill att du som fiskegäst, tar del av dessa och följer dess inriktningar.

Här nedan finns information om våra regler avseende både Stavreströmmen och våra övriga vatten. Om du vill läsa vår fiske- och utvecklingsplan och våra stadgar, så kan du göra det här.

Fiskekort.

Fiskekort får inte, utan fiskevårdsområdets godkännande, säljas vidare till annan person. Om du, av någon anledning vill överlåta ditt fiskekort till annan person, så skall du kontakta ordförande 070-5747852  info@gimriver.se eller kassör 070-2713734. Du kan även kontakta tjänstgörande fisketillsynsman. Numret hittar du på aktuellt schema för fisketillsynen som finns utlagt på hemsidan.

För att få fiska i våra vatten så behöver du ha giltigt fiskekort.

Stavreströmmen och våra andra strömmar, säsongen 2020

 

Fiske 06.00 – 06.00. Bag limit 1 harr + 1 öring

Ny information 20191127

Du som får boka fiskekort, i Stavreströmmen, som ”Ortsbo” gäller att du måste vara skriven inom Bräcke Kommun. Ortsbo är inte fritidshusägare som inte är skriven inom kommunen.

Här gäller hullinglöst och endast en fluga på tafsen och en enkelkrok. Vi vill inte att du fiskar med tunnare tafs än 0.18. 
 Du får inte använda dig av någon form av indikator i fisket.
Vi har sk, ”Fönsteruttag” i Gimån och Stavreströmmen vilket innebär att öring som är mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp. För harr gäller minimimåttet 35 cm. En Öring och en Harr/kort och dygn får tas upp.
Hos oss använder du  klass 5 som lägsta tillåtna klass för flugspö.

Bokning av fiske i Stavreströmmen och våra andra strömmar, görs via vårt bokningssystem på Hemsidan.

Ev frågor, vänd dig till kassör Bengt Persson 070-2713734 eller e-post: bengt_e_persson@hotmail.com , eller till ordförande Ernst Åslund på tel 070-5747852 eller e-post: info@gimriver.se.

Bokning under säsong görs via Hemsidan .

Kvoterat fiske.

Fiskekortet kan laddas ner i din mobil eller skrivas ut. Fiskekort skall bäras synligt, eller kunna uppvisas på förfrågan från fisketillsynsperson.

. Anledningen är att vi sett att många som använt lägre klass på spöt drillar fisken längre tid, vilket får till följd att fisken tröttas ut och riskerar att skadas.
På den Röda sträckan gäller sk Catch & Release, vilket innebär att du som fiskar där inte får ta upp någon öring eller harr. På denna sträcka är fiske tillåtet enbart på jämna veckor, måndag-söndag.

Övre Gimåns FVO förbehåller sig rätten att stänga viss sträcka i samband med kurser och utbildningsdagar.

Stavreströmmen är indelad i 8 namngivna fiskesträckor som i sin tur ingår i 3, färgmarkerade fiskeområden, se karta. Dessa områden har en högsta kvotering av antal spön/dygn. Se mer under respektive fiskeområde.

Fångstrapportering.

Obligatorisk fångstrapportering, för öring och harr,  gäller i våra strömmande vatten. Det innebär att du skall rapportera även om du inte fått någon fångst. Rapporterar gör du på hemsidan under den fliken.

Fiskeområde 1Gulmarkerat , omfattar Sjönacken, Bropoolen, Kanalen, området ovanför fd Långränndammen. 8 platser/dygn inom område 1. Gult fiskekort.

”Fönsteruttag” gäller här, vilket innebär att öring som är mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp. För harr gäller minimimåttet 35 cm.

Bag limit: en öring och en harr per dygn.

Fiskekortspriser/dygn 350 kronor.
Ortsbor 150 kronor.
Ungdom t.o.m. 18 år 50 kronor.

Endast flugfiske. Från E14-bron och uppströms till sjönacken, får några boende lösa ett säsongskort för flugfiske och får fiska där under förutsättning att de lämnar företräde för bokade fiskegäster. Endast en boende per tillfälle får fiska på detta kort.

Vadningsförbud gäller på sjönacken, mellan kl 22.00-06.00. Sjönacken slutar där stenarmarna börjar.

Fiskeområde 2Grönmarkerat , omfattar  fd Långränndammen, Flaket, Strömmen och Bodsjöpoolen. 8 platser/dygn inom område 2. Grönt fiskekort.

 

”Fönsteruttag” gäller här, vilket innebär att öring som är mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp. För harr gäller minimimåttet 35 cm.

Bag limit: En öring och en harr/kort och dygn.

Fiskekortspriser/dygn, 350 kronor.
Ortsbor 150 kronor.
Ungdom t.o.m. 18 år 50 kronor.

Endast flugfiske enligt våra regler.

Fiskeområde 3Rödmarkerat , omfattar Gamla fåran. Rött fiskekort. 3 platser/dygn inom område 3.

På den Röda sträckan gäller sk Catch & Release, vilket innebär att du som fiskar där inte får ta upp någon öring eller harr. På denna sträcka är fiske tillåtet enbart på jämna veckor, måndag-söndag

Fiskekortspriser/dygn 350 kronor.
Ortsbor 150 kronor.
Ungdom t.o.m. 18 år 50 kronor.

Endast Flugfiske. Här gäller Catch & Release, vilket innebär att du inte får ta upp någon öring eller harr.

Med hänsyn till uppväxande harr och öringar är allt fiske förbjudet i de fredningsområden som är markerade med lila streckat på kartan, och med skyltar vid området.

Gränskyltar och informationstavlor finns uppsatta. Överträdelser av gällande fiskebestämmelser beivras.

Fångstrapportering

Obligatorisk fångstrapportering gäller, för öring och harr. Vi vill att du rapporterar även om du inte fått någon fisk. Fångstrapporteringen är en viktig del i vårt arbete med Stavreströmmen som bl.a. innebär att förbättra för såväl fisk som fiskare. För att på ett bättre sätt förvalta fisket inom Övre Gimåns FVO behöver vi hjälp att samla in information kring hur bestånden i olika vattendrag ser ut. Dels för statistiken, dels för att ni som gäster ska få en uppfattning om var och hur fångsterna sker, samt för att vi skall kunna följa utvecklingen av beståndet.

Återutsättning av fisk

Chansen för återutsatt fisk att överleva är att snabbt sätta tillbaka dem i vattnet. Fiskar är mycket känsliga så undvik att ta upp fisken ur vattnet över huvudtaget, men om så sker ska det vara under så kort tid som möjligt.
Hantera fisken varsamt. Håll i fisken så lite som möjligt. Skadade fjäll gör fisken känslig för parasiter och infektioner. Om du måste lyfta fisken, fatta tag i stjärtspolen och stöd med handen under magen, vid bröstfenorna. Kläm inte över fiskens buk.
Kroka av försiktigt. Det kan vara bra att använda en peang eller fin tång för att försiktigt lirka ut kroken. Hullinglösa krokar gör att det går lättare.
För aldrig fisken fram och tillbaka i vattnet och håll fisken i skugga om det går
Risken är tyvärr överhängande att fiskens gälar skadas om de förs baklänges i vattnet. Samtidigt förs upptrampat slam in i gälarna och fisken skadas och dör. I strömmande vatten kan fisken med fördel hållas med huvudet i strömriktningen och på så sätt få friskt syrerikt vatten genom gälarna tills den själv orkar lämna platsen.

Övriga strömmar och fiskevatten

 (Fiskekorten för sjöarna skall gälla för ett kalenderår i taget):

Dygnskort: 200: – Veckokort 750: – Årskort 1500:-, gäller endast för ortsbor och fritidshusägare, (säljs hos styrelsen).

Övriga fiskekortspriser för år 2018 kommer att uppdateras efter årsstämman den 11 mars 2018.

Årskort enbart sjöarna, sportfiske (ej nät) 200: -.
Årskort enbart sjöarna; nät, ryssja, drag, utter, mete och pimpel (endast ortsbor och fritidshusägare) 200: –
För föreningar, som vill anordna fisketävlingar på de sjöar som ingår i vårt fiskevårdsområde, är avgiften 200: – i Grundavgift+ en avgift med 20: – per deltagare. En anmälningsplikt gäller för fisketävlingar, där anmälan skall göras i god tid innan tävlingen, till Övre Gimåns FVO, info@gimriver.se 

Dygnskort enbart sjöarna, sportfiske (ej nät) 200: –
Dygnskort enbart sjöarna, familj, sportfiske 200: –

Skaltjärn, 100: -/kort, endast ett kort per dygn och max 2 fiskar. Kort löses i fiskekortautomat efter Binnåvägen, vid Skaltjärn. Barn (under 12 år) fiskar gratis i Skaltjärn, i målsmans sällskap. Här gäller ett barn per målsman.

Fiskekortspris för Trollingfiske och övrigt fiske i Revsundssjön, (priser och regler för Revsundssjön görs upp i samarbete med de fiskevårdsområden som verkar i sjön).

Uppdatering av dessa priser och regler görs efter årsstämman som hålls den 2 mars 2019.

Turistfiskekort, familj vecka,                                               300: –

Dygnskort, enskild                                                                   60: –
Veckokort, enskild                                                                  150:-

Turistkort, familj/dygn                                                           75: –

Turistkort, familj/vecka                                                      300: –
Veckokort, familj                                                                  300: –
Pris för den som driver trollingverksamhet, säsong     1000: –
Avgift per deltagare och spö, (säljes av entreprenörer)    25:-
Trollingkort dygn,                                                                 200:-

Trollingkort vecka,                                                                500:

Sportfiskekort för fiskerättsägare                                   100: -/år

Säsong (endast ortsbor och fritidshusägare)                 1000: –
(i detta pris ingår även annat sportfiske i sjön)
Gränsen för trolling går vid mer än 2 spön och en begränsning är satt till 8 spön.

Strömfiskekort Gimån.

Kortet omfattar 13 olika strömmar i Gimån. De strömmar som inte finns inom vårt område, kan hittas via www.giman.se

Föreningarna som samarbetar om detta är Gimdalens FVO, Storåsen/Albackens FVO, Sörbygdens FVO och Övre Gimåns FVO, vilket innebär en total sträcka på ca 80 km av Gimån. De strömmar som ingår inom Övre Gimåns FVO är Bodsjöströmmen, Mellanströmmen, Kraftverksströmmen och Grötingsströmmen. Priser: 500:- för ett 3-dagars kort och 800:- för ett veckokort.

Överträdelser.

Fiskare som bryter mot våra regler skall betala en avgift till fiskevårdsområdet med en summa av 2000 kronor/förseelse. Styrelsen för Övre Gimåns Fiskevårdsområde, avgör från fall till fall om avgiften ska erläggas. Detta beslut kan ej överklagas. Överträdelser som beläggs med avgiften är, nätläggning på förbudsområden, nätläggning vid förbjudna tider, fiske med felaktiga redskap (spinnfiske där det är flugfiske), fiske med flytring där den ej får användas, upptag av för många fiskar, upptag av fiskar som ej håller minimimåtten. Fiske utan fiskekort är ett lagbrott och skall polisanmälas.

Skräpa inte ned i den natur som vi vill ska vara så naturlig som möjlig.

Övre Gimåns Fvof önskar Dig varmt välkommen till våra fiskevatten.

Translate »