Stavreströmmen

Sjönacken

Säsongsperiod: 0521 – 0831

Flugfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen och hullinglöst med en enkelkrok. Tafsstorlek lägst 0.18. Här startar Stavreströmmen, med en underbar del. Ja kanske den del som är allra bäst. Här är det vadningsförbud mellan 22.00 -06-00, för att fisken ska kunna vandra upp i sjön för vila. Anslag om vadningstider och vadningsområden finns uppsatta vid sjönacken. Kom ihåg att det inte är tillåtet att fiska inom de lekområden som finns i anslutning till de stenarmar som är belägna ovanför järnvägsbron. Det är heller inte tillåtet att fiska från bron eller från stenarmarna ovanför träbron.

Information

Denna plats hör till fiskekortet Gult kort, sträcka 1 och har 8 st dagliga platser.

Läs mer

Kanalen

Säsongsperiod: 0521 – 0831

Flugfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen och hullinglöst med en enkelkrok. Tafsstorlek lägst 0.18.Bra fiske speciellt i övre och nedre delen. Mellanpartiet är känsligt för låg vattenföring

Information

Denna plats hör till fiskekortet Gult kort, sträcka 1 och har 8 st dagliga platser.

Läs mer

Dammen

Säsongsperiod: 0521 – 0831

Flugfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen och hullinglöst med en enkelkrok. Tafsstorlek lägst 0.18. Intressant område för nymf och torrflugefiske.

Information

Denna plats hör till fiskekortet Gult kort, sträcka 1 och har 8 st dagliga platser.

Läs mer

Flaket

Säsongsperiod: 0521 – 0831

Flugfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen och hullinglöst med en enkelkrok. Tafsstorlek lägst 0.18. En sträcka som varierar i strömsättningen. Många intressanta platser med möjligheter till ett varierat fiske.

Information

Denna plats hör till fiskekortet Grönt kort, sträcka 2 och har 8 st dagliga platser.

Läs mer

Gamla Fåran samt ”Lugnvattnet”

Säsongsperiod: 0521 – 0831

Gamla fåran är en sträcka av Stavreströmmen som lämpar sig bra för flugfiske efter öring. Det är ett omväxlande område, med både lugnvatten och strömmande vatten. Något otillgängligt, på grund av svårframkomlig stig eftersom det finns nedfallna träd över stigen. Endast en fluga på tafsen och hullinglöst med en enkelkrok. Tafsstorlek lägst 0.18. Här tillåts flytringsfiske i den del vi kallar Lugnvattnet. Gräns för Flytringsfiske är mellan det fredade området mot den gula sträckan och ner till en linje mellan övre spetsen på ön som finns mitt emot den röda sträckans strömsträcka och sedan rakt in mot land. Respektera våra fredade områden.

Information

Denna plats hör till fiskekortet Rött kort, sträcka 3 och har 8 st dagliga platser.

Läs mer

Bodsjöpoolen

Säsongsperiod: 0521 – 0831

Flugfiske gäller här. Endast en fluga på tafsen och hullinglöst med en enkelkrok. Tafsstorlek lägst 0.18. Intressant område med både ett parti lugnflytande vatten och fina strömmar.

Information

Denna plats hör till fiskekortet Orange kort, sträcka 4 och har 8 st dagliga platser.

Läs mer