Villkor

Regler och villkor för fiskekortsköp via vårt bokningssystem

Vi återbetalar inte bokade och betalda fiskekort om vi måste stänga fisket på grund av vädret och att följden blir en så låg vattennivå eller så hög vattentemperatur i Gimån, att vi bedömer att fortsatt fiske skadar fisken. Gräns för att stänga fisket är + 19 C två dagar i följd. Vi hävdar alltså ”Force Majeure” i dessa fall.

Gällande regler för fiske inom Övre Gimåns Fiskevårdsområde;

I Stavreströmmen, och vår del av Gimån, gäller att du ska ta del av gällande regler för fisket. Dessa finns här,
 • Gällande regler för fisket, Gult och Grönt kort.

 • Gällande regler för fisket, Rött kort

 • Gällande regler för fisket, Övriga strömmar

 • Det är förbud mot användning av vadarskor med filtsula. Beakta även Länsstyrelsens rekommendationer avseende desinficering av utrustning och vadare.
 • Bag limit är en Öring och en Harr (Harr ska vara minst 35 cm).
  Från och med säsongen 2017 gäller sk, ”Fönsteruttag” i Gimån och Stavreströmmen vilket innebär att öring som är mellan 40-55 cm (ca 0,7-1,5 kg) får tas upp.

  Bag limit 1 harr + 1 öring

 • Fisket bedrivs inom de gränser som finns utsatta på vår karta
 • Vadningsförbud respekteras
 • Vadningsområden på sjönacken respekteras.
 • Fredade områden respekteras
 • Du som sportfiskare följer ”normala” intervaller för att ”rotera” inom den sträcka du löst fiskekort för
 • Fiska med tillåten utrustning, enligt information på vår hemsida
 • Du ska kunna uppvisa giltigt fiskekort samt i förekommande fall, giltig legitimation.

Ortsbo gällande Stavreströmmen = kommuninnevånare inom Bräcke Kommun.

Ortsbo gällande Övriga strömmar och vårt fiskevårdsområde i övrigt = kommuninnevånare och fritidshusägare inom Bräcke Kommun.

 För att vi ska kunna kontrollera om du, som löst kort för ortsbo, verkligen är ortsbo enligt vår definition, så måste du kunna bevisa det med handling som styrker detta, tex lagfartshandling. Om du bokat fiskekort som Ortsbo och inte är det, så kan vi ta ut en administrationsavgift, av dig, motsvarande kostnaden för ett besökskort.

Överträder du någon av våra regler så riskerar du att bötfällas med en summa av 2000 kronor, som skall betalas in till föreningens Bankkonto.

Orderbekräftelse:
Efter genomfört köp skickas en bekräftelse via e-post, där du får möjlighet att själv skriva ut ditt fiskekort eller att du kan ”ladda ner” det på din mobil, så att du kan visa upp det för fisketillsynsman.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande persondatalagstiftning. Genom att registrera dina personuppgifter samtycker du till att vi använder uppgifterna för att kunna kontakta dig med information om ditt köp av fiskekort. Vi kan behöva kontakta dig om
förändringar sker som påverkar ditt fiske. Dina personuppgifter används för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig som vår fiskegäst.

Sekretess:
Vi lämnar inte ut din e-postadress eller information om dig som kund till tredje part.